Verzendingsinformatie

Verwerking en productietijd tot verzending: Houd rekening met 2-7 werkdagen voor de verwerking en productie van uw bestelling tot het moment van verzending.

Traceren/Verzenden Traceernummer: U ontvangt uw traceernummer onmiddellijk nadat de verwerking en productie is voltooid. Het duurt ongeveer 1-3 dagen voordat het trackingnummer een status weergeeft op de trackingpagina.

- Verzendingsduur: De verzending van alle producten neemt tussen 10 en 20 werkdagen in beslag, vanaf het moment van verzending.

 

Aanvullende informatie over de bevoorrading tijdens de COVID 19-pandemie

Wij hebben het geluk dat wij solide partnerschappen hebben met onze partners in China, wat ons aanzienlijk heeft geholpen om onze activiteiten tijdens de COVID-19 (Coronavirus)-pandemie zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij werken sinds februari 2020 ijverig aan het bijhouden van de veranderende situatie in de voorraden over de hele wereld, en werken met alle beschikbare middelen om waar mogelijk veranderingen aan te brengen om ervoor te zorgen dat bestellingen zo snel mogelijk worden geleverd.

Helaas KUNNEN er ondanks onze inspanningen soms toch vertragingen optreden als gevolg van de pandemie, die helaas buiten onze macht liggen: 

1. Voordat de goederen worden verzonden

- Verschillende gebieden kunnen tijdelijk te maken krijgen met lockdowns of bedrijfsonderbrekingen (ook de onze hier in China), zodat pakketten enige tijd kunnen blijven liggen bij de betreffende vervoerder in het land van verzending (in het ergste geval 2-5 werkdagen langer dan de normale verwerkingstijd).

- Lockdowns kunnen betekenen dat de levering van productiekritische materialen voor uw producten gedurende een bepaalde periode wordt opgeschort (in het ergste geval 2-5 extra werkdagen naast de normale verwerkingstijd).

- Wij in China kunnen zelf te maken krijgen met nieuwe beperkingen voor onze activiteiten als gevolg van lockdowns, verminderde personeelsbezetting of tijdelijke totale sluitingen kunnen niet worden uitgesloten (geen precieze voorspelling mogelijk).

2. Na de verzending van de goederen

- Verschillende gebieden kunnen tijdelijk worden getroffen door lockdowns of stopzetting van activiteiten, daarom kunnen reeds in het land geleverde pakketten enige tijd worden opgehouden bij het verantwoordelijke bezorgingsbedrijf (in het ergste geval 2-5 werkdagen langer dan de normale verzendtijd).

- Door het sterk toegenomen online ordervolume en tegelijkertijd verminderde personeelsbezetting zijn ook de douane- en invoerstations, waaraan u eventueel invoerrechten moet betalen, zwaarder belast dan normaal, waardoor de verwerking van uw invoer langer kan duren (in het ergste geval 2-5 werkdagen extra bovenop de normale verzendtijd). 

- Lockdowns kunnen betekenen dat persoonlijke bezorging aan uw deur niet meer is toegestaan wegens besmettingsgevaar, pakketten worden dan steeds vaker achtergelaten op uw plaatselijke pakketstation en blijven daar liggen tot u ze ophaalt of tot bezorging weer is toegestaan (geen exacte voorspelling mogelijk).

- De beschikbaarheid van ruimte en routes voor vrachtvervoer door luchtvaartmaatschappijen zal slechts langzaam terugkeren naar het niveau van voor de pandemie (in het ergste geval zal de normale verzendtijd met 2 tot 5 werkdagen worden verlengd).

Wij zullen deze pagina blijven bijwerken met de meest recente informatie die wij van onze verzendpartners hebben over vertragingen en gebieden waarvoor sommige van de door ons gebruikte diensten geen leveringen kunnen aanvaarden.

 

Wij danken u voor uw geduld en begrip. Blijf gezond!